BENEO GROUP - CASE

WayFinders ondersteunt BENEO in het opzetten van een geoptimaliseerd HR-beleid, zowel op strategisch als operationeel niveau. BENEO is een wereldwijde partner in het inspelen op de laatste trends en ontwikkelingen in de voedings- en voederindustrie. Zo dragen ze bij tot een betere voeding en gezondheid.

 

BENEO kende de laatste jaren een groot succes en snelle groei. WayFinders begeleidt BENEO in het opzetten van aangepaste HR-policies en -processen om de departementen in volle groei optimaal te kunnen ondersteunen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met zowel HR als de rest van de business.

SAMENWERKING

De HR-policies en processen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het HR-departement, bestaande uit strategische sessies met de HR-director, individuele gesprekken en workshops met betrokken HR-medewerkers.

RESULTAAT

Een duidelijke en transparante dienstverlening van HR naar de business met efficiënte en wendbare processen, en een strategische rol voor HR in het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

EXPERTISE

Ingezette WayFinders Expertise:

Competentie- & Talentmanagement
Change Management
Agile HR, HR-structuren en HR-processen

Context:

BENEO is een snelgroeiende organisatie in de food industrie, die de laatste jaren ook in medewerkers aantallen snel toenam. Er werd voor de komst van WayFinders al heel wat geoptimaliseerd wat alle harde HR-processen betreft. Nu is BENEO toe aan een optimalisatie van de soft HR-processen, om ook hier meer proactief dienstverlener te worden van de business.

Rol WayFinders:

WayFinders had in dit project als verantwoordelijkheid om de HR-Director te begeleiden in het vormgeven van geoptimaliseerde HR-policies en -processen, in nauwe samenwerking met de rest van het HR-team. Vervolgens staat WayFinders ook in voor het on the job begeleiden van HR-medewerkers en leidinggevenden in de business om de vernieuwde HR-processen te implementeren in de werkcontext.

Acties:

WayFinders nam volgende taken op om de doelstellingen van het project te realiseren:

 •  Analyse van de huidige HR-processen
  > Individuele gesprekken met HR-medewerkers & HR-Director
  > Doorlezen van bestaande documentatie
 • Ontwikkelen van HR-policies voor de processen Rekrutering, Selectie, Onboarding en Learning & Development
  > Opmaak van een eerste ontwerp
  > Gesprekken met betrokken HR-medewerkers per proces om feedback te verzamelen
  > Aanpassingen aan policies
  > Strategische sessie met HR-Director om policies te finaliseren
 • Ontwikkelen van concrete HR-processen voor de processen Rekrutering, Selectie, Onboarding en Learning & Development
  > Opmaak van een eerste ontwerp
  > Gesprekken met betrokken HR-medewerkers per proces om feedback te verzamelen
  > Aanpassingen aan policies
  > Strategische sessie met HR-Director om policies te finaliseren
 • Ontwikkelen van een begeleidingstraject voor HR en managers in deze vernieuwde processen
  > Communicatieplan opmaken naar de business
  > Ontwikkelen van online trainingsmodules
  > Faciliteren van trainingen en workshops in topics binnen Rekrutering, Selectie, Onboarding en Learning & Development
  > On the job coaching om de transfer van het geleerde naar de werkvloer te vergroten