Breintest vervangt klassieke IQ test

Talenten en de natuurlijke aanleg van medewerkers kunnen in kaart gebracht worden met een breintest. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen de klassieke redeneer- of IQ-testen en de breintest.

Verhoog werkprestaties en werknemersgeluk via Gamification

Bij WayFinders maken we gebruik van een breintest om de capaciteiten en het potentieel van kandidaten in te schatten. We krijgen wel eens de vraag ‘doen jullie dan eigenlijk gewoon een IQ test?’. Het antwoord daarop is duidelijk. Nee!

Breintest of IQ test

Wanneer men in HR processen gebruik maakt van zogenaamde IQ tests gaat het vaak om redeneertests. Denk maar aan de verbale, numerieke en abstracte testen. Dergelijke tests doen verregaande uitspraken over iemands intelligentie. Ze werken echter enkel met absolute betekenissen en houden geen rekening met de context. Er zijn naast redeneervermogen nog veel andere hersenfuncties die van belang zijn voor onze prestaties op de werkvloer.

Denk maar aan de leidinggevende die snel keuzes moet maken of aan de assistente die erg accuraat en geconcentreerd dient te werken. Of aan de projectmanager die stressbestendig moet zijn en snel moet anticiperen. Dit zijn zaken die niet uit een redeneertest komen, maar wel relevant inzicht bieden in hoe iemand in een bepaalde rol of context zal functioneren.

Er zijn natuurlijk ook nog heel wat andere IQ tests vanuit een klinische context die weinig inzicht geven in prestaties op de werkvloer. Ook hier is een duidelijk verschil met de breintest, die wel de link legt naar de context op het werk. 

Waarom een breintest?

Gedrag en prestaties vinden hun oorsprong in de hersenen, het brein is dus een schatkist aan informatie voor selectie of ontwikkeling van medewerkers. Iemands brein is even uniek als een vingerafdruk: elk brein heeft zijn eigen combinatie van sterkten en natuurlijke voorkeuren. De interactie tussen deze voorkeuren en omgeving leidt tot gedrag.

Het in kaart brengen van iemands breinprofiel laat ons toe inzicht te krijgen in de aanleg en dus ook het gedrag van een persoon. Het biedt ons informatie over het gemak waarmee iemand zich kan aanpassen en de mate waarin iemand cognitief wendbaar is. Deze vaardigheden zullen in de toekomst erg belangrijk worden om continuïteit van organisaties en medewerkers te garanderen in een tijdperk waar men spreekt van de 4e industriële revolutie.

Het resultaat van dit breinprofiel op zich kan niet getraind worden, inzicht hierin leert ons wel veel over hoe we ontwikkeling van mensen kunnen faciliteren en hoe ze ondersteund kunnen worden om de productiviteit te verhogen op de werkvloer. Er zijn methoden die beweren dat op basis van een links- of rechts dominant breinprofiel het brein getraind kan worden, maar hier is in onderzoek nog geen enkele evidentie voor. 

De jarenlange discussie over discriminerende factoren in IQ-tests – voornamelijk wat cultuur en afkomst betreft – is niet van toepassing op de breintest. IQ tests hebben een lage face validity; uit onderzoek blijkt dat deelnemers weinig vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid ervan. De breintest is genderneutraal en ook leeftijd heeft geen impact op het resultaat. Via het spelen van games wordt ook discriminatie op basis van taalgebruik geminimaliseerd.

Breinprofiel bij WayFinders

We brengen in kaart welke cognitieve vaardigheden in een functie en in de toekomst belangrijk zullen zijn. We vergelijken dit met het unieke breinprofiel van een persoon en gaan de fit tussen beiden na. Dit alles gebeurt op basis van 4 games, 45 minuten. Resultaat is een persoonlijk cognitief talentprofiel, een vertaling naar dagdagelijks gedrag en tips om prestaties te verbeteren naar de toekomst toe. Het breinprofiel kan zowel als assessment game als ontwikkelingstool ingezet worden.

Ken jij het toptalent binnen je organisatie? Wil je je medewerkers inzicht geven in hun eigen kunnen en zijn? Op zoek naar de juiste profielen? Geniet nu van onze actie en krijg inzicht in de breinprofielen in je organisatie!

U ontvangt een uitgebreid rapport, inclusief: 

  • Persoonlijk cognitief talent profiel: algemeen overzicht, visuele representatie, uitleg per cognitieve vaardigheid
  • Vertaling cognitieve vaardigheid naar concreet dagdagelijks gedrag
  • Tips om prestaties te verbeteren naar de toekomst toe
  • Een bijkomend gesprek met persoonlijk advies ten aanzien van jouw ontwikkeling is ook mogelijk. 

Meer weten? Lees hier meer over het Breinprofiel of vraag er meteen een aan door op onderstaande knop te klikken.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email