De 4de Industriële Revolutie & Competenties van de Toekomst

Dat onze wereld verandert, is niets nieuws, dat we ons als mens moeten aanpassen ook niet. Waarom dan 'all the buzz'? Lees hier welke competenties in de toekomst belangrijk worden.

Ingenieus, hoop én de impact van verandering

Volgens het World Economic Forum staan we aan het begin van de 4de industriële revolutie waarin fysieke, digitale en biologische systemen elkaar ‘vinden’ met grenzeloze mogelijkheden als gevolg. Filmpje gezien? Ingenieus, toch? Al lijken sensationele voorbeelden zoals ‘een remedie tegen verlamming’ of ‘iedereen op de wereld voorzien van de nodige energie’ voor velen een ver-van-mijn-bed-show, toch juichen we de ideeën van op een afstand toe omdat we weten dat het kan!

Andere voorbeelden op de werkvloer komen dan weer te dichtbij. Digitalisering en robotisering zijn aspecten die verder hun intrede doen met de focus op het overnemen van routine taken. Dat boezemt medewerkers angst in; de werknemer dient zichzelf opnieuw uit te vinden om een toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. 

Mens vs. Machine?

Digitalisering of automatisering is geen of-of verhaal van mens versus machine, het zal eerder een verhaal zijn van mens en machine die zij aan zij werken. Als machines routine taken kunnen overnemen, spreekt het voor zich dat er tijd vrij komt voor medewerkers om te focussen op andere zaken. De vraag is welke zaken? En welke competenties heb je hier dan voor nodig? Het World Economic forum maakt alvast een overzicht van de competenties van de toekomst:

  • Complex probleemoplossend vermogen: data blijft toenemen en wordt complexer. Het zal in de toekomst nog belangrijker worden dat we zinvolle verbanden leggen en met creatieve oplossingen naar voren komen.
  • Kritisch denken: door de explosie aan data en de complexiteit ervan, wordt het belangrijk dat mensen goed inzicht krijgen en zinvolle interpretaties kunnen maken.
  • Creativiteit: op dit moment worden machines en robots voornamelijk ingezet voor repetitieve taken, ze kunnen nog niet creatief denken. Er zal in de toekomst dus voornamelijk gezocht worden naar medewerkers die creatief zijn in hun denken en hun oplossingen.
  • People Management: robots zullen nooit de rol van een goede leidinggevende kunnen overnemen. Hierdoor zullen organisaties steeds op zoek blijven naar leidinggevenden met goede people management skills.
  • Samenwerking: samenwerken en communiceren blijft erg belangrijk, ook wanneer robots en AI bepaalde taken zullen overnemen.
  • Emotionele intelligentie: technologie kan nog niet voelen of inleven in andere personen. Het kunnen inleven in een situatie of in een ander persoon wordt daarom een belangrijke vaardigheid in de toekomst.
  • Oordeels- en besluitvorming: robots werken voornamelijk met gestructureerde data. Op dit moment zijn ze nog niet in staat om volledig ongestructureerde data te verwerken. Hierdoor blijft het belangrijk dat mensen een hoeveelheid complexe data kunnen structureren om zinvolle interpretaties en beslissingen te maken.
  • Klantgerichtheid: men zal steeds meer op zoek gaan naar mensen met een servicegerichte houding, mensen die zich kunnen inleven in de klant en met oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen komen.
  • Onderhandelen: mensen die in staat zijn om met business en individuen te onderhandelen zullen erg belangrijk worden, voornamelijk in industrieën waar de 4e industriële revolutie een grote impact heeft.
  • Cognitieve flexibiliteit: men zal voornamelijk op zoek gaan naar mensen die mentaal vlot kunnen schakelen tussen verschillende situaties en taken. 

Booming sector: Levenslang Leren!

Met de ingang van de 4e industriële revolutie wordt ook de sector van Lifelong Learning enorm belangrijk. Door de voortdurend veranderende omstandigheden en door de constante evolutie van technologie zullen medewerkers moeten blijven leren. Enkel op die manier blijven medewerkers mee met de actualiteit. Het zal voor organisaties dan ook belangrijker worden om te investeren in levenslang leren en in het opzetten van een strategisch leerbeleid.

Wil je weten of jouw medewerkers over de competenties van de toekomst beschikken? Ben je benieuwd wie in je organisatie over de nodige cognitieve flexibiliteit beschikt? Of wil je graag een leerbeleid opzetten in je organisatie?
Contacteer ons voor meer informatie!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email