Breinprofiel

Growth Mindset – of toch niet?

Een van de meest gemaakte fouten is dat mensen zeggen: "Het brein is je hele leven lang in ontwikkeling, dus je kan in alles wat met het brein te maken heeft een toptalent worden." Een deel van wat hier staat klopt, maar de aanname is volledig verkeerd.

Is het brein oneindig ontwikkelbaar?

Wanneer we zeggen dat iedereen van nature bepaalde zaken – bouwstenen zeg maar – heeft meegekregen; krijgen we vaak de sceptische vraag of dit betekent dat ons brein niet verder kan ontwikkelen. Terechte vraag; we beantwoorden deze graag als volgt: het hebben van een natuurlijke aanleg en het verder ontwikkelen van ons brein staan niet haaks op elkaar.

Het brein blijft ons hele leven in ontwikkeling, verschillende hersengebieden zijn met elkaar verbonden wat zorgt voor bepaalde vaardigheden. Verbindingen worden sterker wanneer we bepaalde vaardigheden vaak herhalen. Op basis van wat we leren, kunnen gedurende ons hele leven nieuwe verbindingen blijven ontstaan. Dus ja: er blijven nieuwe verbindingen in je hersenen vormen en daardoor leer je bij! Echter, onze natuurlijke aanleg en waar we van nature sterker in zijn, kunnen we niet veranderen. Op basis hiervan zullen bepaalde verbindingen dus gemakkelijker en met meer energie vormen dan andere. Vaardigheden die hun oorsprong vinden in het brein worden begrensd door een biologisch plafond. De biologische bouwstenen die je van nature hebt meegekregen, bepalen wat jouw potentieel is.

Zo is het voor een hele goede sprinter mogelijk om de tijd op de 100 meter van bijvoorbeeld 16.8 naar 11.2 seconden te brengen door heel veel te trainen. Misschien kunnen er nog een paar honderdsten vanaf, maar op een gegeven moment zal deze sprinter zijn plafond bereiken. Zijn ontwikkeling wordt gelimiteerd door de biologische bouwstenen zoals spiergroepen, structuur en maximale zuurstofopname. Ook 10.000 uren training maken van hem uiteindelijk geen ‘natural’ zoals Usain Bolt.

Brein en intelligentie

Ditzelfde geldt voor het brein. Je kunt bepaalde cognitieve vaardigheden zoals reactiesnelheid trainen – en dus verbeteren – maar ook hier heb je je eigen plafond. En zit je op een gegeven moment aan je maximaal te behalen reactiesnelheid. Daarnaast zie je dat hoe ouder je wordt, hoe lastiger het wordt om tot je maximale capaciteiten te komen. Het is daarom belangrijk dat je op jonge leeftijd al inzichten hebt in hetgeen waar je goed in bent. Dan kan je je maximaal focussen op waar van nature de aanleg voor is en zal jij je eigen top bereiken. Dit werkt een stuk beter dan het idee te schetsen dat alles maar oneindig te ontwikkelen is en iedereen overal goed in kan worden. 

Doelgerichte inspanning

Onlangs verscheen er een artikel over het effect van deze Growth Mindset op leerprestaties van kinderen. Het is goed om kinderen te stimuleren om zichzelf te verbeteren. Hier kan de Growth Mindset aan bijdragen. Het probleem zit hem in de implementatie van deze Growth Mindset. In de implementatie wordt vaak het belang van aangeboren intelligentie onderschat of zelfs genegeerd. Er zijn genetische voorwaarden. Ieder mens heeft zijn eigen biologische bouwstenen, zoals gezegd met een eigen plafond. Het moet in het onderwijs dus niet gaan om alleen het leveren van meer inspanningen. Maar vooral om het leveren van doelgerichte en zinvolle inspanningen, gebaseerd op de zaken waar kinderen met meer energie en gemak in zullen doorontwikkelen. Het aanleren van concrete vaardigheden die passen bij de natuurlijke aanleg van een kind, is een veel effectievere manier om hen tot hun maximale capaciteiten te laten komen, dan ze te vertellen dat ze door veel hard werken in staat zijn om hun brein (en alle bijhorende vaardigheden) te veranderen.

Meer weten?
Wil jij weten of jouw inspanningen aansluiten bij de biologische bouwstenen van jouw brein? Lees hier meer over ons Breinprofiel!

This blog is powered by our partner Brainsfirst – WayFinders heeft een exclusief partnership met Brainsfirst

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email