Omgaan met werkstress: 4 tips

We weten het allemaal, er is geen ontlopen meer aan en de cijfers liegen er niet om. Uit het meest recente onderzoek van Mensura blijkt dat 55% van de medewerkers stress ervaart.

Verlaag werkstress en doe de energie weer toenemen dankzij inzicht in neurologische talenten!

Recent onderzoek

We weten het allemaal, er is geen ontlopen meer aan en de cijfers liegen er niet om. Uit het meest recente onderzoek van Mensura blijkt dat 55% van de medewerkers stress ervaart. Dat is ongetwijfeld geen verrassing voor u als lezer, het lijkt wel bijna het ‘nieuwe normaal’ te zijn. Daar leggen wij ons als WayFinders niet bij neer en we gaan de strijd aan met als doel deze cijfers drastisch terug te dringen.   

Voornamelijk leidinggevenden zouden stress ervaren, al beschikken zij over meer buffer in de vorm van controle (ze ervaren onder andere meer autonomie en inspraak). Niet-leidinggevenden ervaren ook veel stress en bijna één op vier geeft aan soms tot nooit gezond met werkstress om te kunnen. Niet in de mogelijkheid zijn hier op een goede manier mee om te gaan, heeft grote gevolgen; denk maar aan alle cijfers over lichamelijke klachten, overspannen zijn en burn-out.   

Wat te doen tegen stress in het team?

Een belangrijk aspect dat stress kan veroorzaken – of net voor minder stress kan zorgen – is de sfeer op de werkvloer. Collegialiteit waarbij medewerkers elkaar vertrouwen, ondersteunen, aanmoedigen en samenwerken is een belangrijke buffer tegen stress. ‘Vertel eens iets nieuws’, hoor ik u denken. Wel, desondanks het feit dat we intussen allemaal weten hoe belangrijk een positieve werksfeer is, blijkt dit toch een van de grootste uitdagingen voor organisaties in onze huidige maatschappelijke werkcontext.    

Een aantal tips om de stress in het team te verlichten: 

1. Vergroot de cirkel van invloed van medewerkers door hen meer vrijheid, zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid te geven in het eigen werk.

2. Creëer duidelijke werkafspraken en heldere werkprocedures, of schakel een externe partij in die hierin kan ondersteunen. 

3. Connecteer met je medewerkers en collega’s, luister en toon waardering. Coachende vaardigheden zijn cruciaal om het stressniveau van anderen te verminderen. 

4. Gun jezelf en je team inzicht in de natuurlijke aanleg die medewerkers hebben inzake stressbestendigheid en het kunnen loslaten van gedane zaken. We zijn neurologisch allemaal uniek ‘gewired’ en inzicht hierin helpt ons om te weten welke collega’s meer energie zullen verliezen bij stressvolle gebeurtenissen. 

Hoe kan WayFinders je hierbij helpen?

  • We bieden een gamified tool die de neurologische talenten van jou en je medewerkers in kaart brengt en heel wat inzicht biedt in hoe medewerkers omgaan met stress. Hoe meer inzicht we hierin hebben, hoe beter we ons kunnen beschermen tegen mentale uitputting. 
  • We adviseren en ondersteunen in het uitzetten van duidelijke procedures en heldere rolverdelingen voor medewerkers op basis van talent en natuurlijke aanleg. We doen dit op een interactieve manier via workshops. 
  • We bieden persoonlijke (stress- en burn-out) coaching voor medewerkers in het omgaan met stress, ontwikkelen van coachende vaardigheden, focus management,… 
  • We organiseren opleidingen om leidinggevenden meer bekwaam te maken in het coachen van medewerkers. 

Meer vragen of benieuwd? Plan snel een gratis adviesgesprek met ons in. Neem een kijkje bij onze informatie over het Breinprofiel of vraag meteen jouw Breinprofiel aan via onderstaande knop.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email